15 Mart 2015

Dînimizin, vatanımızın ve ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması; şehidlerin, gâzilerin, fâtihlerin, takvâ ehli âlim ve ârif zâtların ve ihlâslı müʼminlerin fedakârâne gayretlerine Cenâb-ı Hakkʼın lûtfettiği bereketin bir neticesidir. Bugün bizler de Allah için yapılacak fedakârlık imtihanlarıyla karşı karşıya bulunmaktayız.