15 Kasım 2021

İnfak sadece maddî imkânlardan değildir. Allah Teâlâ hangi nîmeti verdiyse, kul onu infâk etmelidir.

Meselâ, ilmi ve irfânı olan; önce kendisini irşâd edecek, sonra müsterşidi / irşad bekleyenleri irşâd edecek.

Bilhassa bugün müsterşid pek çok, irşâd edecek kimseler ise çok az.

Bugün bu ihtiyaç çokluğundan dolayı irşad vazifesi, farz-ı ayn durumundadır.