15 Haziran 2022

Müslüman bir hanımın tesettürü, ziynetini dış dünyaya şifreli hâle getirmesi demektir. Yani sâliha bir hanım; nâmahrem gözlerin ve bakışların bulunduğu dış dünyaya, cinsiyetiyle değil, haysiyetiyle çıkar. Orada bulunması gerektiği müddetçe; câzibeli bir dişi olarak değil, şahsiyetli, karakterli, iffetli bir kişi olarak var olur. Zira iffet zâyî edildiği zaman, karakter ve şahsiyet de zâyî olur.

Müslüman hanım, tesettürüyle;

  • Hem kendisinin, hem ailesinin şerefini korur.
  • Kalbinde hastalık bulunan kişilerin tasallutundan nefsini ve bedenini muhafaza eder.
  • Allâh’ın rızâsına kavuşurken, beyinin hoşnutluğunu da temin ederek, ailesinde huzuru sağlar.