15 Haziran 2022

Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh- çocuklarının terbiyesini emânet ettiği kişiye yazdığı bir mektubunda şu tavsiyede bulunmuştur:

“Senden öğrenecekleri ilk şey, başlangıcı şeytandan olan sonunda da Cenâb-ı Hakk’ın gazabı bulunan (günah nev‘inden) her şeye buğzetmek olsun.”