15 Eylül 2021

Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, gönülleri gam ve kedere düşürebilecek kıyaslamalara girmemek hususunda, biz ümmetini şöyle îkaz buyurur:

“Hayat şartları (maddî olarak) sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız; sizden daha iyi olanlara bakmayınız! Bu, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için, daha uygun bir davranıştır.” (Müslim, Zühd, 9)