15 Eylül 2021

İslâm, teslîmiyet kökünden gelir ve bir “ön kabul”dür. Müʼmin;

“–Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini yerine getirirsem; ya şu ne olacak, ya bu ne olacak?” gibi kuruntuları bir tarafa bırakmalı ve;

“–Mühim olan Sen’in hükmün, Sen’in emrindir yâ Rabbi! İşittim ve itaat ettim!” demelidir.