14 Temmuz 2014 Pazartesi

İmkân sahibi her müʼmin, bu mübârek ayda, zekât, fitre ve sadakalarla, tebessümü unutmuş nice yüzleri sürûra kavuşturmaya gayret etmelidir.