14 Şubat 2021

Goncaları gül yapan, üzerine yağan bereketli yağmurlardır. İçinde bulunduğumuz üç aylar da samimî gönülleri gülistâna çeviren bereketli bir mevsimdir. Cenâb-ı Hakk’a ihlâs, muhabbet ve gayretle râm olma mevsimidir…