14 Şubat 2020

Zihinler, sadece bilgi arşivi olduğunda hiçbir kıymet ifade etmez. Çünkü o bilgiler, insanı kötülüklerden alıkoymuyor. Bilâkis yeryüzünde yapılan en büyük zulümler, hep böyle kuru bilgilerin eseri. Dolayısıyla ilim, ancak ilâhî rızâya basamak olduğunda makbul ve faydalı olur.