14 Ocak 2023

Kıyâmet günü, ağzımızdan çıkan sözlerin de hesâbını vereceğiz. Dolayısıyla şu hadîs-i şerîfi hayat düstûru edinmeliyiz:

“Âdemoğlunun, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak veya Allah Teâlâ’yı zikir hâriç, bütün sözleri aleyhinedir, lehine değildir.” (Tirmizî, Zühd, 63/2412)