14 Kasım 2022

Hak dostları, kâinatta sergilenen ilâhî sanatı tefekkür etmenin zevkine ererler. Tefekkürü, îman ve irfan anahtarı olarak kullanırlar. Bir dalgıcın denizin her derinliğinde ayrı manzaralar seyretmesi gibi, onlar da ilâhî kudret nakışlarını temâşâ ettikçe hayret içinde kalırlar.