14 Kasım 2021

Cömertlik, ancak isrâfa düşülmezse değerlidir.

“Nasılsa bolca cömertlik yapıyorum.” diye kendi yaşayışında isrâfa düşen kimseler, şeytana aldanmış demektir.

İdrâk eden için şu îkâz-ı ilâhî, ne kadar dehşetlidir:

“Allah isrâf edenleri sevmez!” (Bkz. el-En‘âm, 141; el-A‘râf, 31)