14 Haziran 2014 Cumartesi

İki cihan saâdeti; ilâhî bir emânet olan evlâtlarımızı, Kur’ân kültüründen nasiplendirmekle mümkündür. En merhametli anne-baba; evlâdını Kur’an terbiyesiyle, asıl istikbâl olan âhirete hazırlayan anne-babadır.

İnsanın, evlâdına bırakabileceği en kıymetli mîras, güzel bir İslâmî terbiyedir.