14 Eylül 2021

Gerçek servetimiz, infâk ettiklerimizdir. Allah için verdiğimiz her şey bizimdir. Yaptığımız hayır-hasenat bizimdir. Gönlümüze aldığımız fakir, garip, kimsesiz bizimdir. İrşâdına vesîle olduğumuz gönüller bizimdir. Zira onlar vesîlesiyle -inşâallah- Allâh’ın rızâsını kazanacağız.