13 Temmuz 2022

Hâlimizi gözden geçirelim:

İbadette, sâlih amellerde, İslâmʼın intişârı için yapılan hizmetlerde, bilhassa evlâtlarımızın mânevî tahsilinde, Hazret-i İbrahim, Hazret-i İsmail ve Hazret-i Hâcerʼin gösterdikleri tevekkül, teslîmiyet, itaat ve rızâ hâlinden bizde ne kadar hisse var?