13 Şubat 2022

Günümüzde pek çok anne-baba;

“–Evlâtlarımız elden gidiyor!” diye şikâyet ediyorlar. Sormak gerekiyor:

Evlâdına ne verdin ki, ondan ne bekliyorsun?

  • Ona helâl lokma yedirdin mi?
  • Kur’ân kültürü verdin mi?
  • Dînî tahsil alabilmesi için göndereceğin mektepleri güzel bir ihtimâm ile seçtin mi?
  • Bu tahsil ve terbiye için en küçük yaşlarından itibaren gayret ettin mi?

Unutmayalım ki;

Çocuk yaşta öğrenilenler, mermere kazınmış yazılar gibi ömürlük olur. Geç yaşta kazandırılmaya çalışılanlar ise; suya yazılmış yazılar gibidir, kalıcı olması zordur.