13 Şubat 2022

Şeyh Sâdî buyurur:

“Bir tarîkat pîrinin, yetiştirdiği müridlerden birine şöyle söylediğini işittim:

«İnsanlar, rızıklarına bağlandıkları kadar o rızkı veren Hak Teâlâ’ya da bağlansalardı, meleklerin makamlarının üstüne yükselirlerdi.»”