13 Şubat 2021

Hamd olsun ki yeni bir üç aylar mevsiminde bulunuyoruz. Üç aylar, Cenâb-ı Hakk’ın kullarına olan muhabbet ve merhametinin muktezâsı olarak ilâhî af, rahmet, mağfiret ve bereketini bol bol ihsân ettiği müstesnâ bir lûtuf mevsimidir.

Nasîb olursa önümüzde Regâib, Mîrac ve Beraat gibi kandiller bulunuyor. Daha sonra ise -inşâallah- ilâhî rahmetin âdeta tuğyân ettiği Ramazân-ı Şerîf gelecek. Onun içinde de bin aydan daha hayırlı bir mânevî hazine olan Kadir Gecesi var.

Demek ki Rahmân ve Rahîm olan Rabbimiz, biz âciz kullarına, ilâhî lûtuf ve ihsanlarına nâil olalım diye, pek çok fırsat kapısı açıyor.

Bu mübârek zamanın kıymetini iyi takdir etmeliyiz. Zira geçen sene aramızda bulunan eş-dosttan bir kısmı bu sene aramızda değil. Gelecek sene acaba biz de var mıyız, yok muyuz, meçhul. Dolayısıyla bu üç ayların, son üç aylarımız olabileceği şuuruyla en güzel şekilde ihyâsına gayret göstermeliyiz.