13 Ocak 2023

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyuruyor:

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesʼûlsünüz…

‒Erkek (baba, bey), ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesʼûldür.

‒Kadın (anne, hanım), evinin çobanıdır ve sürüsünden mesʼûldür.” (Buhârî, Vesâyâ, 9)

Çoban, güttüğü kuzuları uçurumlardan korur. Bugün evlerin içinde bile uçurumlar var. Kirli ekranlarda uçurumlar var.

Çoban, güttüğü kuzuları güzelce besler. Bugün evlâtları helâl lokmalarla, muhabbetle ve fazîletlerle beslemeli. Güzellikleri sevdirmeli…

Sadece evlâtlar değil, yetişkin müslümanlar da dağınık olmamalı. Mes’ûliyet ve zimmet bağıyla bünyân-ı mersûs / kenetlenmiş bir yapı, kaynaşmış bir hisar gibi sağlam bir ümmet teşkil etmeli. Kardeşlerini; gafletin kucağına, kurtlar sofrasına terk etmemeli…