13 Mayıs 2023

Şeyh Sâdî buyurur:

“Ashâb-ı Kehf’in köpeği Kıtmîr, sâdıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Hz. Nûhʼun ikinci karısı ve Hz. Lût’un karısı ise fâsıklarla gönül birliği içinde olduklarından, Cehennemʼe dûçâr oldular.” (Peygamber hanımı olmak bile onları kurtaramadı.)