13 Mayıs 2021

Bayramlar;

  • Sıla-i rahimde bulunmak,
  • Bir vefâ borcu olarak geçmişlerin ruhlarını hayırlar ve sadakalarla şâd etmek,
  • Dargınlıkları-kırgınlıkları ortadan kaldırmak,
  • Mü’minin mü’mine zimmetli olduğunu hatırlamak,
  • Diğergâmlık, fedakârlık ve cömertlikle din kardeşliğini toplum plânında yaşatmak gibi, Allâh’ın rızâsını celbedecek nice ictimâî ibadetin îfâ edildiği, müşterek sevinç günleridir.