13 Mart 2015

Yiğit Gençler! Sizler, büyük bir milletin devamı ve ahfâdısınız! Fazîletlerle dolu bir medeniyetin takipçisi, şanlı bir mâzinin bugünkü temsilcisisiniz. Ruhlarınız dâimâ bu şuurla yoğrulsun, şahsiyetiniz bu vakar ile olgunlaşsın!

Zira Necip Fâzıl’ın dediği gibi:

“Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, olgunlaşmadan çürür.”