13 Kasım 2021

Bir mü’min, elindeki ihtiyaç fazlası mal hususunda;

  • Asla cimrilik edemez!
  • Asla israf edemez!

Pintilik ve hasislik, Cenâb-ı Hakk’ın en sevmediği çirkin huylardır.

Cömertlik; hidâyet ve Hakk’a dost olma yolunun birinci ve zarûrî şartıdır. Cimrilik ise, bu mânevî nîmetlerden mahrûmiyet sebebidir.

Cömertlik; sende olanı ondan mahrum olana vermen, onun ihtiyacını telâfi etmendir.