13 Kasım 2021

Mü’min; çalışacak, kazanacak, hattâ imkânı varsa işyeri, fabrika vs. kuracak. Lâkin dâimâ riyâzat hâlinde, mütevâzı yaşayacak ve ihtiyacından fazlasını infâk edecek.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“…Sana neyi infâk edeceklerini soruyorlar. De ki: «İhtiyaç fazlasını!»” (el-Bakara, 219)