13 Kasım 2020

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz toplumdaki “kast sistemi”ni yani sınıf farkını ortadan kaldırdı. Bilâl-i Habeşî önceden bir köleydi. Sonrasında Kâbe’nin üzerinde ezan okuyan bir “Peygamber Müezzini” oldu. Yine Peygamberimiz, âzadlı kölesi Zeyd’in oğlu Üsâme’yi, 20 yaşında olmasına rağmen, kâbiliyetine binâen ordu kumandanı olarak vazifelendirdi.

İslâm’da yegâne üstünlük ölçüsü, “takvâ”dır.