13 Kasım 2016

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur:

“Bir kul, namazda ancak şu dört şeyle huşû hâline erebilir:

  1. Dâimâ helâl yemek, yerken kalben uyanık olmak.
  2. Abdest sırasında gafletten uzak durmak.
  3. İlk tekbiri alırken kendini huzûr-i ilâhîde bilmek.
  4. Namaz dışında da Hak Teâlâ’yı unutmamak.”

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Onlar ki namazlarında devamlıdırlar.” (el-Meâric, 23)

Ârifler bu âyet-i kerîmeyi işârî mânâda;

“Namazdaki hâli, yani ilâhî huzurda bulunma şuurunu, namazdan sonra da muhâfaza ederler” şeklinde tefsir etmişlerdir.