13 Haziran 2020

Dünya aylardır küçücük bir virüsün tehdidi altında. Bilim ve tıp, bütün teknolojisine ve gayretlerine rağmen, acziyet içinde.

Meselenin mânevî yönüne bakanlar için, bu musibetin arkasında; yıllardır devam eden onca zulümleri ve adâletsizlikleri, merhamet ve vicdanın kurumasını, hayâsızlık ve ahlâksızlıkların çoğalmasını, rüşvet, fâiz ve emsâli birtakım haramların neredeyse tabiî hâle gelmeye başlamasını, tabiata dahî gösterilen insafsızlık ve şiddeti görmemek mümkün değildir. Zâlimler zulmederken; İslâm âlemi de kardeşliği unutmuş, düşmanlarının güdümüne girmiş ve birbirine düşmüş vaziyettedir.

Bu musibetin izâlesi yahut ondan en az zararla çıkabilmek için; nedâmet gözyaşlarıyla istiğfâr etmek ve bol bol tasaddukta bulunmak lâzımdır.