13 Aralık 2015

Her gün şu fânî hayattan bir gün daha uzaklaşıp kabre bir adım daha yaklaşıyoruz. Her gün ömür takvimimizden bir sayfa kopuyor. Hayatın bir ırmak misali akışı karşısında gâfil kalmamamız için Mevlânâ Hazretleri şu îkazda bulunur:

“Ey insan! (Bugünkü hâline güvenme!) Aynadaki son nakşa bak! Bir güzelin ihtiyarlığındaki hâlini ve bir binanın günün birinde harâbe hâline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma!..”