12 Şubat 2022

Bugün yabancı bir lisan öğrenmek için nice emekler veriliyor. Dünyevî bir apolet için evlâtlar; yıllarca husûsî tahsile, ilâve derslere ve kurslara gönderilip, hiçbir masraftan da kaçınılmıyor. Ya âhiret için elzem olan tahsile ne kadar zaman ve ne kadar imkân ayrılıyor?

Mânevî tahsili, hafta sonu birkaç saat veya yaz tatilinde bir-iki ay câmiye göndermekten ibaret görecek kadar basit telâkkî etmek, kalpteki İslâmî şuurun zaaf ve noksanlığını ifade eder.

Unutmayalım ki; Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ashâbına İslâmî tahsili 23 senede yaşayıp yaşatarak tamamlattı.

İslâm kültürü, en büyük ve en muhteşem kültürdür. Tahsil edilmesi için, geniş ve şümullü bir tedrisâta ihtiyaç vardır.