12 Kasım 2021

Nâfile ibadetler, ehemmiyetli ancak, günümüzde gittikçe artan modern câhiliye karşısında; hakkı ve hayrı tavsiye edip bâtıl ve şerden sakındırma vazifesini gerçekleştirmek, çok daha mühimdir.

Şu kıssa ne kadar mânidardır:

Sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde; Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve ashâbı, uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahâbenin bir kısmı nâfile oruç tutuyordu. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlar ise, abdest için su taşıdılar ve gölgelenecek çadırlar kurdular. İftar vakti geldiğinde Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz;

“Bugün, oruç tutmayıp (hizmet edenler, daha fazla) ecre nâil oldu.” buyurdular. (Müslim, Sıyâm, 100-101)

Demek ki zarûretleri göğüsleyen bazı hizmetler, nâfile ibadetlerin dahî üstündedir.