12 Kasım 2021

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz sık sık tekrarlardı:

“Ey Allâh’ım! Esas hayat, yalnız âhiret hayatıdır.” (Buhârî, Rikāk, 1)

Dünya hayatında bu hakîkati idrâk; varlıkta şımarmamaya, yoklukta da kanaat ehli olmaya bağlıdır.