12 Kasım 2020

Sahâbe-i kiram, zor zamanlarda nasıl İslâm’ı yaşayıp yaşattı ise, âhirzamanda da zorluklar karşısında İslâm için fedakârlık gösterenler, ashâbın eriştiği o kıymetten hisse alacaklardır.

Dolayısıyla her dâim tavizsiz bir İslâmî yaşayışla istikametlenmek zarûrîdir.