12 Haziran 2020

Îmânın ilk meyvesi merhamettir. Merhamet; Allâhʼın bize ihsân ettiği nîmetlerden mahrum bulunanlara ikram ederek onların eksiğini, noksanını telâfî etmemizdir.

Zira Cenâb-ı Hak buyurur:

“…Allah sana ihsân ettiği gibi, sen de ihsân et…” (el-Kasas, 77)