11 Temmuz 2015

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur:

“…Ramazân’ı idrâk edip de bağışlanamamış olan kimseye yazıklar olsun! Kişi Ramazan’da da bağışlanamazsa peki ya ne zaman bağışlanacak?!.” (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 270; Heysemî, Mecma, III, 143)