11 Şubat 2022

Kişinin, bir işe gösterdiği ihtimam, ona verdiği değeri gösterir. Bir başka ifadeyle; insan bir şeye ne kadar değer veriyorsa, ona o kadar emek, zaman ve imkân ayırır.

  • Allâh’ı seven, O’nun kelâmı olan Kur’ân’ı da sever, onun tahsiline ehemmiyet verir.
  • Rasûlullah Efendimiz’i seven, O’nun getirdiği dînin tahsilini de sever, onu baş tâcı eder.