11 Nisan 2021

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurur:

“Ramazan’ın kendisinden râzı ayrıldığı kimseye ne mutlu! Onun kendisine dargın gittiği kimseye ne yazık!”