11 Kasım 2021

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Âhirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının (denizden) ne kadarcık su ile döndüğüne bir baksın.” (Müslim, Cennet, 55)

Âhiretin sonsuzluğu karşısında dünyanın zerre bile olmadığının ne güzel bir ifadesi…