11 Kasım 2020

İnsana fücur (hayvânî, nefsânî duygular) da, takvâ (melekî ve rûhânî hissiyat) da ilhâm edilmiştir. Kulun imtihanı, bu hayvânî duygulardan kurtulup, melekî tarafını inkişâf ettirmektir. Cenâb-ı Hak ile dostluğa erişmenin tek yolu budur.