11 Haziran 2022

Başına gelen ezâ ve cefâları birer ilâhî imtihan bilip onları rızâ ve tevekkülle karşılamak; yine bu sıkıntıları günahlarının affına, nefsinin tezkiyesine, mânevî derecesinin terfiine, velhâsıl Hakkʼa yaklaşmaya vesîle olarak telâkkî edebilmek; sâlih ve ârif müʼminlerin şiârıdır.