11 Eylül 2022

Bize emânet olarak verilen can, mal ve sâir imkânlar, elimizde ebedî kalacak değildir. Muhakkak bir gün âniden hepsiyle vedâlaşacağız ve her şey aslına rücû edecek.

Dolayısıyla bir kere lûtfedilen hayat fırsatında bu ilâhî emânetleri Allâhʼın râzı olduğu şekilde sarf ve infâk edelim ki hem onların uhrevî mesʼûliyetinden kurtulalım, hem de Rabbimizʼin müstesnâ lûtuf ve ihsanlarından mahrum kalmayalım.