11 Eylül 2022

İnsanı gurur ve kibre sevk ederek nefsâniyetini palazlandıran, ona Rabbinin âciz bir kulu olduğunu unutturan, Allâhʼın kullarına karşı kendini büyük görme hissi veren her şey, zâhiren bir nîmet gibi görünse de hakîkatte Cenâb-ı Hakkʼın gazabını celbeden birer iptilâdır.