11 Eylül 2014 Perşembe

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Cebrâil bana geldi ve şöyle dedi:

Yâ Muhammed! İstediğin kadar yaşa, mutlakâ öleceksin. İstediğini sev, mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et, ancak onun karşılığını elde edeceksin.

Bil ki, müʼminin şerefi, geceleri kāim olmasında (yani seher vakitlerini ihyâ etmesinde); izzeti ise insanlardan müstağnî kalmasındadır.” (Cem’u’l-Fevâid, I. 335; Hâkim, IV, 360-361/7921)

Zira Cenâb-ı Hak:

فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ

“O hâlde Allâhʼa koşun…”(ez-Zâriyât, 50) buyurur. Yani hayatın her safhasında Rabbinize sığının, Oʼndan yardım bekleyin, Oʼna duâ ve ilticâ edin!..