11 Ağustos 2022

Ârif bir zâtın şu îkazı ne kadar ibretlidir:

“Hayret! Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor!”

Kabir ehli, dünyada peşinden koşup ömür tükettikleri şeylerin ne kadar boş hevesler olduğunu anlamışlardır, fakat iş işten geçmiş, her şey bitmiştir!..