10 Temmuz 2022

Necip Fâzıl; bundan 63 sene önce bir Kurban Bayramı’nda, Büyük Doğu Mecmûasıʼndaki başyazısına şu ifadelerle başlamıştı:

“Deliyi akıllandıracak (gâfili şuurlandıracak), muzdaribi sevindirecek büyük bayram, hangi (rûhî) hamleye muhtaçtır?”

Unutmayalım ki bayramlar, anne-baba, akraba ve komşulardan uzaklaşarak bencilce keyif çatılacak tatil günleri değildir. Bilâkis bayramlar, sıla-i rahimde bulunmak, kabristandakilere varıncaya kadar akraba ve ahbâbı ziyaret etmek, geçmişlerimiz için hayırlar yaparak ruhlarını şâd etmek, dargınlıkları bitirip kardeşliği kuvvetlendirmek, fukarâ ve muzdariplerin yüzlerini tebessüm ettirmek, din kardeşliğini mâşerî vicdanda yaşayıp yaşatmak gibi, Hakkʼa yakınlığa vesîle olan içtimâî ibadet günleridir.