10 Temmuz 2022

Bayram vesîlesiyle hâlimizi gözden geçirelim:

Kurban bayramını, Hakkʼa yakınlığın müstesnâ bir fırsatı bilerek sâlih amellerle ihyâ edebiliyor muyuz? Yoksa biz de toplumdaki gâfiller gibi, bayramı, nefsânî rahatlık ve eğlencelere hasredilmiş bir tatil fırsatı olarak mı görüyoruz?!