10 Ocak 2021

Nasıl ki gözün görebilmek, kulağın işitebilmek için sınırlı bir kapasitesi varsa ve bu sınırların dışında kalan ses ve ışıkları kavramaktan âciz kalıyorsa, insan idrâki için “Cenâb-ı Hak da o kadar zâhirdir ki, zuhûrunun şiddetinden gâibdir”.