10 Mayıs 2022

Hakkʼa kulluk, âdeta bir mevsimlik işçilik gibi belli zamanlara has bir vazife değildir. Bilâkis ömür boyunca îfâ edilecek bir gönül borcudur. Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (el-Hicr, 99)