10 Mayıs 2021

Ramazân-ı Şerîf ve Kadir Gecesi, lâyıkıyla ihyâ edilirse günahların affına vesîledir. Lâkin kul hakları ve borçlar müstesnâ. Dolayısıyla Ramazân-ı Şerîf’ten tertemiz çıkabilmek için, üzerimizde bir kul hakkı varsa mutlaka helâlleşelim. Rasûlullah Efendimiz îkaz buyurur:

“Ey insanlar! Kimin üzerinde bir (kul) hak(kı) varsa onu hemen ödesin; «Dünyada rezil rüsvâ olurum.» diye düşünmesin! İyi biliniz ki dünya rüsvâlığı, âhirettekinin yanında pek hafif kalır.” (İbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319)