10 Kasım 2021

Unutmayalım ki bizler, dünyaya değil âhirete îman ettik. Dolayısıyla, ehl-i dünyanın fânî varlıkları elde etmek için sarf ettiği gayretten daha fazlasını, esas ve ebedî hayat olan âhiretimiz için sarf etmemiz îcâb eder.