10 Kasım 2020

Allah Rasûlü’nün en yakınlarından biri olan Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul’a sefer etmiş, burada şehîden vefat etmiştir. Yani “biz yeterince Allah’ın dînine hizmet ettik, artık bir kenara çekilelim, başkaları hizmet etsin.” dememiştir. Son nefesine kadar, Allah Rasûlü’nün mesajını, tebliğini, dâvetini gönüllere ulaştırmak için ömürlük bir îman gayreti içinde olmuştur.

İşte Siyer-i Nebî’yi ömürlük bir tahsile dönüştürmek ve nebevî ahlâk ile ahlâklanmak da böyle olur. Yani son nefese kadar Allah Rasûlü’nün sâdık bir talebesi olma şuur ve heyecanı içinde bir kulluk hayatı yaşamakla olur.